Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

Elektronické podpisy na PDF dokumentech

Tento kombinovaný (prezenční a e-learningový) kurz je určen zájemcům, kteří potřebují pracovat s elektronickými podpisy, značkami a časovými razítky na PDF dokumentech, a to zejména pomocí nástrojů od společnosti Adobe (Acrobatem a Readerem).

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a pravidly podepisování (či označování) PDF dokumentů i ověřování platnosti podpisů, značek a razítek, stejně jako s širším kontextem elektronických podpisů a tzv. digitální kontinuity (platnosti a možnosti ověřit platnost v delším časovém horizontu).

Pro účast v kurzu se předpokládá jen základní znalost práce s PDF dokumenty (pomocí Adobe Readeru), a aktivní zájem o problematiku elektronického podpisu.

První (prezenční) část kurzu je jednodenní a probíhá formu prakticky orientovaného výkladu. Ten je doprovázen řadou konkrétních příkladů, které jsou účastníkům kurzu k dispozici v jeho druhé části, která již probíhá distančně: účastníci získávají na 3 měsíce přístup do e-learningového kurzu (v prostředí systému Moodle na moodle.bajecnysvet.cz). Zde si mohou průběžně procvičovat a dále prohlubovat znalosti, získané během první části kurzu.

V rámci e-learningového kurzu účastníci mj. získají:

  • prezentace z první části kurzu
  • všechny příklady PDF dokumentů, probírané v rámci výkladu, spolu s jejich podrobnějším popisem a návodem na vyzkoušení
  • konfigurační soubor pro snadné nastavení programu Adobe Reader (verze X)
  • "otevřené" PDF dokumenty, které lze opakovaně elektronicky podepisovat v programu Adobe Reader

Přihlašte se na kurz (termíny a ceny)

Podrobná osnova prezenční části kurzu

Dopolední část (3,5 hodiny):
Druhy elektronických podpisů na PDF dokumentech
Jaké druhy podpisů, značek a razítek zná zákon a s jakými podpisy, značkami a razítky se lze setkat na PDF dokumentech, rozdíl mezi zaručeným, kvalifikovaným a uznávaným elektronickým podpisem, interní a externí podpisy, neviditelné a viditelné (vizualizované) podpisy, prázdné podpisy, schvalující vs. certifikační podpisy a jejich kombinace, formuláře a možnosti změn již podepsaných dokumentů, zamykání dokumentů, více elektronických podpisů na jednom dokumentu, podpisová a dokumentová (archivní) časová razítka, elektronické značky
Co je potřeba vědět o elektronických podpisech?
Platnost elektronických podpisů vs. možnost ověřit jejich platnost, ověřování jako činnost vs. platnost podpisu jako výsledek, nutné podmínky pro platnost podpisu, postačující podmínky pro neplatnost podpisů, třetí možnost (kdy "nevíme", nedokážeme provést ověření) a jak ji interpretovat, algoritmus ověřování, faktor času při ověřování, posuzovaný okamžik a jeho vliv na platnost podpisu, vliv revokace, revokační informace (CRL seznamy a OCSP), dostupnost revokačních informací a dopady jejich nedostupnosti, vkládání revokačních informací do dokumentů

Odpolední část (3 hodiny):

Elektronické podpisy s možností dlouhodobého ověření
Koncept podpisů s možností dlouhodobého ověření (LTV), kolizní dokumenty a jak se jim bránit, přepodepisování vs. přerazítkovávání, vkládání revokačních informací, rozšířené elektronické podpisy a jejich standardy (CAdES, XAdES a PAdES), části a profily PAdES (BES, EPES, T, A, LTV) a jejich pokrytí produkty Adobe, rozhodnutí Evropské komise 2011/130/ES a jeho dopady.
Nastavení Adobe Reader a Acrobatu pro ověřování
Přehled možností nastavení, důvěra v certifikáty a její delegace, vlastní úložiště důvěryhodných certifikátů a systémové úložiště MS Windows, jejich implicitní náplň, volba používaného úložiště, certifikáty tuzemských autorit a kde a jak je získat, ruční instalace certifikátů a jejich dávkový import, volba posuzovaného okamžiku, volba kontroly revokace, volba práce s časovými razítky
Nastavení Adobe Reader a Acrobatu pro podepisování
Schopnosti Adobe Acrobatu a Readeru při podepisování, odemknutí dokumentu pro práci v Readeru, zdroj dat pro podepisování, volba vzhledu vizualizovaného podpisu, nastavení časových razítek, nastavení způsobu vkládání revokačních informací, volba formátu elektronického podpisu, nastavení pro jednotlivé profily PAdES

Pokyny pro distanční část kurzu:
jak se přihlásit do e-learningové části kurzu a jak ji využívat, předání přístupových údajů

Svým obsahem kurz navazuje na knihu "Báječný svět elektronického podpisu", která vyšla v Edici CZ.NIC a její elektronická forma je volně ke stažení z webu vydavatele (http://knihy.nic.cz). Autorem této knihy, stejně jako celého kurzu (a lektorem jeho prezenční části) je dr. Jiří Peterka. Pořadatelem kurzu je Vzdělávací agentura Aldea, http://www.aldea.cz.

 © Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3120
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61