Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

1.2        Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu

Další termíny, o kterých bychom si měli říci, se již vztahují k formám dokumentů. Jde spíše o termíny z právní praxe, ale přesto se s nimi budeme často setkávat i v oblasti elektronického podpisu.

Například všude, kde bychom chtěli mluvit o „papírových“ dokumentech, musíme správně hovořit o listinné podobě dokumentu, o listinné formě dokumentu, resp. o listinném dokumentu. Jejím protipólem je elektronická podoba dokumentu (resp. elektronická forma dokumentu, elektronický dokument). V případě konverze dokumentů je proto na místě hovořit o konverzi z listinné do elektronické podoby, resp. o opačné konverzi (z elektronické do listinné podoby)[1]. Tak o tom ostatně mluví i zákony a prováděcí předpisy (vyhlášky) kolem datových schránek.

Něco jiného je ale písemná podoba: ta znamená, že dokument je „napsaný“, a tedy tvořený posloupností znaků (písmen, číslic a dalších znaků)[2]. Požadavku na písemnou podobu, která se objevuje v mnoha zákonech a podzákonných předpisech, přitom lze vyhovět jak listinnou formou dokumentu, tak i jeho elektronickou formou.

Pamatujme si, že písemný dokument (písemnost) může mít jak listinnou, tak i elektronickou formu.

Někdy se ale můžeme setkat i s odlišnou terminologií. Například v oblasti archivnictví se mluví o dokumentech v analogové podobě (místo o listinných dokumentech), nebo o dokumentech v digitální podobě (místo o elektronických dokumentech)[3].


[1] S tím je ale poněkud ve sporu obvyklé pojetí termínu „listina“, který je používán nezávisle na formě. Tj. hovoří se i o listinách v elektronické formě.

[2] Alternativou k písemné formě může být třeba forma zvuku (audia, tj. namluvený dokument) či obrazu (videa, tj. dokument natočený na kameru).

[3] Tyto pojmy používá zákon č. 499/2004 Sb. „o archivnictví a spisové službě“ © Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61