Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

1.3        Podpis, elektronický podpis,  digitální podpis

Písemný dokument (písemnost) je možné – a mnohdy i nutné – opatřit podpisem, neboli podepsat. Někdy k tomu stačí vlastnoruční podpis, ale někdy je nutný ověřený vlastnoruční podpis (ať již notářsky, soudně či úředně ověřený).

Jak vypadá vlastnoruční podpis, připojovaný k dokumentům v listinné podobě, si asi dovede představit každý. Pokud ale neznáte třeba vlastnoruční podpis prezidenta Václava Klause, můžete jej vidět na následujícím obrázku.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Vlastnoruční podpis Václava Klause

Obrázek 1 - 1: Vlastnoruční podpis Václava Klause  

Pokud bychom (jakýkoli) vlastnoruční podpis dali ke zkoumání grafologovi, zabýval by se tím, jak je veden tah perem, jaký je sklon a tvar jednotlivých znaků, případně jaký inkoust byl při jeho tvorbě použit, na jakém papíře se podpis nachází atd.

V případě elektronického podpisu, který se připojuje k dokumentům v elektronické formě, by nic takového nemělo smysl zkoumat. Místo toho by se dalo hovořit o hodnotě elektronického podpisu a ověřovat, jestli je tato hodnota taková, jaká by měla být.

Elektronický podpis totiž ve své podstatě není ničím jiným, než (hodně velkým) číslem. Dokonce tak velkým, že by nebylo až tak šikovné ho psát jako binární číslo (jako posloupnost jedniček a nul). Takže pokud je někdy třeba ho zapsat tak, aby to bylo alespoň nějak srozumitelné pro člověka, využívá se k tomu nějaká efektivnější reprezentace (kódování), tak aby se vystačilo s méně znaky. Příkladem takového znázornění elektronického podpisu může být následující řetězec:

IQB1AwUBMVSiA5QYCuMfgNYjAQFAKgL/ZkBfbeNEsbthba4BlrcnjaqbcKgNv+a5kr4537y8RCd+ RHm75yYh5xxA1ojELwNhhb7cltrp2V7LlOnAelws4S87UX80cLBtBcN 6AACf11qymC2h+Rb2j5SU+rmXWru+=QFMx

Pokud vám tento řetězec nic neříká, pak nezoufejte: v praxi nebudete s elektronickým podpisem pracovat v takovéto podobě (jako s číslem). Tak s ním pracují programy, které elektronický podpis na elektronickém dokumentu ověřují a výsledek svého ověření dokáží svým uživatelům zobrazit v mnohem uživatelsky příjemnější (a také obsažnější) podobě. Příklad ukazuje následující obrázek, na kterém nám výsledek ověření elektronického podpisu sděluje program Adobe Reader:

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad vyhodnocení elektronického podpisu konkrétním programem (Adobe Reader)

Obrázek 1 - 2: Příklad vyhodnocení elektronického podpisu konkrétním programem (Adobe Reader)

V praxi se někdy můžeme setkat i s pojmem digitální podpis. Věcně by to bylo správnější označení[4] pro ten druh podpisu, kterým se v celé této knize budeme zabývat (a který má „povahu čísla“). Raději se ale přidržíme běžné praxe i dikce zákonů a vyhlášek, které pracují pouze s pojmem elektronický podpis[5].


[4] Přívlastek „digitální“ vypovídá o tom, že něco je zpracováváno číselně, resp. číslicově (digitálně), neboli je „vypočítáváno“, resp. zpracováváno formou výpočtu, a má proto charakter čísla. To platí právě pro ten druh podpisu, kterým se v celé této knize zabýváme. Naproti tomu přívlastek „elektronický“ vypovídá o tom, jak konkrétně reprezentujeme čísla, resp. číslice – a je alternativou například k přívlastku „optický“ (kdy číslice reprezentujeme opticky), „magnetický“, „mechanický“ apod.

[5] Někdy je jako digitální podpis označován takový podpis, který je založen na certifikátu a infrastruktuře veřejného klíče. A elektronický podpis jako něco obecnějšího, co může být založeno na certifikátu, ale také nemusí.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61