Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.10    Platnost elektronického podpisu

Jak jsme si již dříve řekli, problematika posuzování platnosti elektronických podpisů má jak své technické aspekty, tak i své aspekty právní.

Technickým aspektům, které jsou relativně lépe zvládnuté a „zažité“, jsme se věnovali v celé předchozí kapitole, kde jsme se také seznámili s nezbytnými postupy při ověřování platnosti elektronických podpisů či značek.

Proto si jen stručně připomeňme, že toto ověřování může skončit jedním ze tří možných závěrů:

·         ano (podpis či značka jsou platné)

·         ne (podpis či značka jsou neplatné)

·         „nevím“ (není dostatek informací k posouzení platnosti podpisu či značky)

Zapomínat nesmíme ani na faktor času: posuzování platnosti podpisu či značky je vždy vztaženo k určitému časovému okamžiku, ke kterému platnost vyhodnocujeme (k posuzovanému okamžiku).

V praxi je poměrně časté, že k jednomu posuzovanému okamžiku jsem schopni ověřit platnost podpisu či značky (ve smyslu verdiktu „ano“), zatímco k jinému posuzovanému okamžiku nikoli (a musíme skončit verdiktem „nevím“).

Obvykle je to tak, že s plynutím času ztrácíme schopnost ověřit platnost elektronického podpisu či značky: zatímco k nějakému předchozímu posuzovanému okamžiku můžeme při ověřování platnosti dojít k verdiktu „ano“, později už nám třeba nezbývá než konstatovat „nevím“.

Připomeňme si také, že toto časové omezení je vyvoláváno zcela záměrně, skrze omezenou životnost certifikátů, na kterých jsou elektronické podpisy založeny. Důvodem je potřeba zohlednit vývoj v oblasti kryptografie i růstu výpočetní kapacity počítačů, a včas eliminovat riziko rychlého nalezení kolizních dokumentů, viz část 2.6.

Naproti tomu z pohledu práva podpis neztrácí svou platnost v čase. V celém právním systému není nikde stanoveno, že by podpisy nějak „zastarávaly“ a jejich platnost podpisu byla nějak závislá na čase[84].

Důležité přitom je, že toto platí pro všechny druhy podpisů, tedy jak pro podpisy vlastnoruční, tak i pro podpisy elektronické. U žádné varianty podpisu není stanoveno, že by platnost podpisu končila v závislosti na čase.


[84] Zde je třeba rozlišovat mezi podpisem a úkonem, který je podpisem stvrzen. Podpis nezastarává a nelze ho odvolat. Samotné úkony však mohou mít časově omezené účinky a lze je v některých případech také odvolat (zpětvzetím či novým úkonem apod.). © Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61