Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.10.1     Platnost podpisu vs. možnost ověřit platnost podpisu

Disproporce mezi časově omezenou možností přesvědčit se o platnosti elektronického podpisu (ověřit tuto platnost) a časově neomezenou platností elektronického podpisu (v právním slova smyslu) nás opravňuje k formulování následující teze:

Platnost elektronického podpisu (značky či razítka) a možnost ověřit tuto platnost jsou dvě různé věci: elektronický podpis nepřestává být platný tím, že přijdeme o možnost pozitivně se přesvědčit o jeho platnosti (tj. ověřit jeho platnost). Stále nám zbývá možnost prokázat jeho platnost nějakým jiným způsobem.

S platností elektronického podpisu je to tedy jako s objektivní realitou, která také existuje nezávisle na tom, zda jsme schopni ji vidět či jinak vnímat, nebo toho nejsme schopni. Když něco nevidíme, ještě to neznamená, že to neexistuje. Takže i když „to“ nějakou dobu vidíme, ale pak zavřeme oči (a v důsledku toho přijdeme o možnost vidět), nemůžeme z toho odvozovat, že „to“ přestalo existovat.

Představme si to na příkladu sjednání nájemní smlouvy (jako právního úkonu). Tato smlouva ale byla sepsána a podepsána nikoli v listinné podobě, nýbrž v podobě elektronické. V době sepsání byla platnost elektronických podpisů na smlouvě řádně ověřena, smluvní strany považovaly nájem za řádně sjednaný a jednaly podle toho.

Pokud časem (s expirací podpisových certifikátů) přijdeme o možnost ověřit platnost elektronických podpisů na elektronické nájemní smlouvě, mělo by to být důvodem k prohlášení podpisů na této smlouvě za neplatné? A v důsledku toho k prohlášení celé smlouvy za neplatnou a anulování původního právního úkonu? Tedy k vystěhování toho, kdo si nájem sjednal a domníval se, že má kde bydlet?

Určitě nikoli. Pokud by někdo chtěl napadnout již uzavřenou nájemní smlouvu (obecně jakýkoli smluvní dokument) a domáhat se její neplatnosti, musel by tuto neplatnost něčím prokázat. Pokud by to mělo být z důvodu neplatnosti elektronických podpisů na smlouvě, pak by musel prokázat jejich neplatnost. Tedy pozitivně ověřit, že jsou neplatné, resp. že byly neplatné v době svého vzniku. Verdikt ve smyslu „nevím“, resp. nemožnost ověřit platnost (či neplatnost) podpisu k tomu stačit nemůže.

Nehledě na to, že protistrana má stále možnost prokázat platnost celé kupní smlouvy jinak. Například listinnou podobou kupní smlouvy, vzniklou autorizovanou konverzí (z elektronické do listinné podoby) ještě v době, kdy bylo možné ověřit platnost podpisů na dokumentu. Nebo nějakou svědeckou výpovědí či ještě jiným způsobem.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61