Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.3.1.1       Kritické a nekritické účely

Každý program, který pracuje s nějakým certifikátem, resp. s jeho párovými daty (soukromým či veřejným klíčem), by měl vycházet z toho, jaké účely jsou uvedeny přímo v samotném certifikátu. Zde připadají v úvahu dvě možnosti, neboť jednotlivé účely zde mohou být uvedeny:

·         jako „povinné“ (tzv. kritické), které je nutné dodržet

·         jako „nepovinné“ (tzv. nekritické), které jsou pouze doporučené a není nutné je dodržet.

Již kvůli existenci nekritických účelů ale musí být volba účelů znovu řešena i na úrovni jednotlivých programů. Jinými slovy: každý program, který s certifikáty (resp. s jejich párovými daty) pracuje, si může znovu definovat výčet účelů, ke kterým se konkrétní certifikát může použít.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Volba účelů při vkládání kořenového certifikátu certifikační autority do úložiště certifikátu browseru Firefox

Obrázek 4 - 7: Volba účelů při vkládání kořenového certifikátu certifikační autority do úložiště certifikátu browseru Firefox

Správně by tyto účely měly korespondovat s účely, které jsou uvedeny přímo v certifikátu, ale někdy tomu tak nebývá a uživatel si u každého certifikátu může nastavit takové účely, jaké uzná za vhodné. Může tím ale porušit podmínky pro po-užívání certifikátu, které se při jeho vystavení zavázal dodržovat (viz dále).

Jiným důvodem pro možnost volby účelů ještě na úrovni jednotlivých programů je specifičnost toho, k čemu tyto programy chtějí certifikáty používat. Jsou to účely, které mohou být vymezeny mnohem detailnější než ty, které jsou rozlišovány a uváděny přímo v certifikátu.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61