Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.5.2         Platnost elektronického podpisu z pohledu programů

V důsledku předchozího odstavce si musíme znovu poupravit naši představu o tom, jak přesně se v praxi vyhodnocuje platnost elektronického podpisu, pomocí běžně používaných prostředků pro ověřování (vyhodnocování platnosti) elektronických podpisů.

Postup, který jsme si popisovali v celé předchozí kapitole, nebral do úvahy druh certifikátu, resp. jeho „kvalitu“ (chápanou jako míru jeho důvěryhodnosti). Zejména tedy to, zda jde o certifikát kvalifikovaný, nebo komerční. 

To odpovídá pohledu (tuzemské) právní úpravy: podle ní druh certifikátu nerozhoduje o platnosti elektronického podpisu: podpis je platný bez ohledu na druh certifikátu, na kterém je podpis založen. Druh certifikátu rozhoduje pouze o tom, zda jde o zaručený elektronický podpis, či o uznávaný elektronický podpis atd.

Běžně používané programy (prostředky) pro vyhodnocování elektronických podpisů ale vyžadují splnění jedné další podmínky, aby konkrétní podpis vyhodnotily jako platný: musí mít explicitní důvod, na základě kterého mohou považovat za důvěryhodný ten certifikát, na kterém je posuzovaný podpis založen.

V praxi to znamená, že buďto musí být označen jako důvěryhodný (vložen do příslušného úložiště důvěryhodných certifikátů) přímo ten certifikát, na kterém je ověřovaný podpis založen, nebo musí být jako důvěryhodný označen některý z jeho nadřazených certifikátů (na příslušné certifikační cestě).

Názorně to ukazuje předchozí příklad s elektronickým podpisem literární postavy Josefa Švejka (v levé části obrázku 4.10): vyhodnocení platnosti prováděl program Adobe Reader, přičemž certifikát Josefa Švejka byl v jeho úložišti uložen mezi důvěryhodnými certifikáty. Proto jej Reader považoval za důvěryhodný a mohl dospět k závěru, že podpis, založený na tomto certifikátu, je platný.

Naopak v případě, kdy ověřující program (prostředek) nemá k dispozici takové informace, na základě kterých by příslušný certifikát (nebo některý z jeho nadřazených certifikátů) mohl považovat za důvěryhodný, nemůže dojít k závěru, že podpis je platný. A to ani tehdy, když jsou ostatní podmínky splněny (tj. integrita podepsaného dokumentu je neporušena, certifikát je platný a nebyl revokován). V takovém případě skončí ověřování podpisu obvykle s výsledkem „nevím“ (i když podle zákona by mělo skončit verdiktem „platný“).

Příklad ukazuje následující obrázek se stejným zaručeným elektronickým podpisem literární postavy Josefa Švejka jako dříve (v levé části obrázku 4.10). Tentokráte ale bez toho, že by příslušný certifikát byl uložen v tom úložišti důvěryhodných certifikátů, které právě používá program Adobe Reader. Ten tak nemá k dispozici informace, na jejichž základě by certifikát mohl považovat za důvěryhodný – a proto celý podpis hodnotí tak, že jeho platnost je neznámá.

V obou příkladech (na obrázku 4.11 a v levé části obrázku 4.10) přitom jde o jeden a tentýž podpis, který z pohledu práva je platným zaručeným elektronickým podpisem, ale není platným uznávaným elektronickým podpisem.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Vyhodnocení platnosti podpisu literární postavy Josefa Švejka v situaci, kdy
jeho certifikát není zařazen mezi důvěryhodnými certifikáty

Obrázek 4 - 11: Vyhodnocení platnosti podpisu literární postavy Josefa Švejka v situaci, kdy jeho certifikát není zařazen mezi důvěryhodnými certifikáty

Právě popsané chování programů, používaných pro ověřování elektronických podpisů, má velmi významné důsledky pro běžnou praxi: jako uživatelé těchto programů si musíme dávat bedlivý pozor na správnou interpretaci jejich verdiktů. Když nám tyto programy řeknou, že konkrétní podpis je platný, musíme si sami zjistit, zda jde o platný zaručený podpis, platný uznávaný podpis či jiný druh podpisu. A když nám naopak řeknou, že platnost podpisu nedokáží ověřit (tj. že platnost podpisu je neznámá), může to být způsobeno jen tím, že příslušný certifikát není umístěn na správném místě v úložišti důvěryhodných certifikátů.

Uvědomme si také, že pokud tyto důležité skutečnosti nebudeme brát v úvahu, bude to jen a jen naše chyba: budeme-li verdikt programu interpretovat chybně a budeme-li podle toho jednat, poneseme případné následky také jen my.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61