Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.6        Elektronická značka

Připomeňme si, že u elektronického podpisu se předpokládá, že jej vytváří člověk – a že se vždy nejprve seznámí s tím, co podepisuje[73]. To by ale nešlo splnit tam, kde elektronický podpis vytváří nějaký stroj (program) bez přímé účasti člověka. Například u různých výstupů z informačních systémů, které jsou generovány zcela automaticky a v takovém počtu, že by zde přímé zapojení člověka nepřipadalo v úvahu.

Proto byly v roce 2004 do našeho právního řádu zavedeny elektronické značky[74]. Vychází vstříc tomu, aby člověk již nemusel asistovat u každého jednotlivého podpisu (vlastně už značky). Místo toho se u značek počítá s tím, že člověk jednorázově nastaví stroj (program) tak, jak je třeba – a ten pak již generuje jednotlivé značky sám, bez přímé lidské účasti.

Zavedení elektronických značek si ale vynutilo několik dalších změn. Počínaje změnami v terminologii:

·         místo o podepisování se u elektronických značek mluví o označování (jako generování značek)

·         také podepsanou či podepisující osobu u elektronických značek nahrazuje označující osoba. Ta ale přímo negeneruje jednotlivé značky (to dělá stroj), ale pouze nastavuje a řídí stroj, který následně značky generuje jednotlivé značky již bez přímé lidské účasti.

Dále se muselo upustit od předpokladu, který platí u elektronického podpisu: že podepisující osoba se seznámila s tím, co podepisuje. To u elektronických značek není možné již z ryze praktických důvodů (člověk by to nestíhal), ale někdy i z principiálních důvodů: například u datových zpráv, které prochází skrze datové schránky, se člověk (například zaměstnanec provozovatele či správce) ze zákona ani nesmí seznámit s jejich obsahem. V případě elektronických značek se tedy nepředpokládá, že by se označující osoba seznámila s obsahem toho, co je označováno.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad elektronické značky na datové zprávě, přijaté do datové schránky

Obrázek 4 - 14: Příklad elektronické značky na datové zprávě, přijaté do datové schránky

Snad největší změna se ale týká certifikátů a toho, komu mohou být vystaveny (a tím i kdo může být označující osobou). Zatímco u elektronických podpisů se používají osobní certifikáty, vystavované pouze fyzickým osobám (a elektronický podpis tudíž může patřit jen fyzické osobě), elektronické značky musí být založeny na systémových certifikátech (podrobněji popisovaných v části 4.3.3).  A ty již mohou být vystaveny jak fyzické osobě, tak i právnické osobě či dalším obdobným subjektům (například organizační složce státu).

Jinými slovy: elektronická značka, na rozdíl od elektronického podpisu, již může „patřit“ i právnické osobě.

Po technické stránce je ale elektronická značka shodná se zaručeným elektronickým podpisem.

Ostatně, i zákon definuje elektronickou značku velmi podobně jako zaručený elektronický podpis (viz část 4.2), konkrétně jako:

údaje  v  elektronické  podobě,  které jsou připojené  k  datové  zprávě  nebo  jsou  s  ní logicky spojené a které splňují následující požadavky:

·         jsou jednoznačně  spojené  s  označující  osobou  a  umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu,

·         byly  vytvořeny  a  připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

·         jsou  k  datové  zprávě,  ke  které  se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat

Nepříliš významný rozdíl oproti definici zaručeného podpisu je v tom, že došlo ke sloučení prvních dvou odrážek (u podpisu) do jedné (u značky). Další rozdíly pak jsou dány změnou terminologie (označující vs. podepsaná osoba).


[73] Tento předpoklad vychází z obsahu §3 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb.:  „Datová zpráva je podepsána, pokud je opatřena elektronickým podpisem.  Pokud se neprokáže opak, má se za to, že se podepisující osoba před podepsáním datové zprávy s jejím obsahem seznámila“.

[74] Novelou zákona č. 227/2000 Sb., konkrétně zákonem č. 440/2004 Sb.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61