Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.6.1         Uznávaná elektronická značka

Podstatnějším rozdílem mezi zaručeným podpisem a elektronickou značkou je ale zmínka o kvalifikovaném certifikátu: definice zaručeného elektronického podpisu žádnou zmínku o „kvalitě“ certifikátu ještě neobsahuje (když hovoří pouze o možnosti identifikace podepsané osoby ve vztahu ke zprávě), a tudíž nutně nevyžaduje ani kvalifikovaný certifikát. Proto jsme si také v předchozím textu mohli ukázat zaručený elektronický podpis literární postavy Josefa Švejka.

Definice elektronické značky už ale kvalifikovaný certifikát zmiňuje (když hovoří o tom, že identifikace označující osoby má být možná skrze použitý kvalifikovaný systémový certifikát).

Elektronická značka je tedy přeci jen „silnější“ než zaručený podpis. Správně, podle její „právní síly“, bychom ji měli klást na roveň zaručenému elektronickému podpisu, založenému na kvalifikovaném certifikátu.

V naší legislativě ale existuje i pojem uznávaná elektronická značka. Objevuje se v zákoně č. 300/2008 Sb. (o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), konkrétně v jeho §20, když říká, že datová zpráva má být opatřena elektronickou značkou, založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaná elektronická značka“).

Fakticky se tedy uznávaná elektronická značka liší od elektronické značky (bez přívlastku) v požadavku na to, aby kvalifikovaný systémový certifikát byl vydán některým akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a nikoli jen kvalifikovaným poskytovatelem.



© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61