Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.7        Časové razítko

Spolu s elektronickými značkami se v roce 2004 dostal do naší národní legislativy další konstrukt, úzce související s elektronickými podpisy: časové razítko.

Jeho věcnou podstatu, včetně způsobu vzniku časového razítka, jsme si podrobněji popisovali v kapitole 2, v části 2.7. Proto si jen stručně připomeňme, že časový údaj o době vzniku je sice součástí každého elektronického podpisu, ale jelikož se bere ze systémových hodin na místním počítači, nelze se na tento údaj spoléhat (protože systémové hodiny si uživatel může nastavit tak, jak chce).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad upozornění na to, že datum a čas podpisu nemusejí být důvěryhodné

Obrázek 4 - 16: Příklad upozornění na to, že datum a čas podpisu nemusejí být důvěryhodné

Řešením je proto podpis nějaké důvěryhodné třetí strany, která bude ručit za to, že ve svém podpisu uvede správný údaj o čase. Jen se zde místo o podpisu hovoří o časovém razítku.

Připomeňme si také, že časové razítko vzniká tak, že držitel dokumentu z dokumentu nejprve vytvoří otisk (hash), a teprve ten pošle příslušné certifikační autoritě (poskytovateli služby časových razítek). Ta otisk podepíše, s uvedením přesného času kdy se tak stalo – a výsledek (jako časové razítko) vrátí žadateli.

Po právní stránce ale časové razítko skutečně musí být „něco jiného“, než elektronický podpis či elektronická značka. Oba tyto konstrukty (tj. podpis i značka) totiž vyjadřují určitý vztah podepisující osoby k tomu, co je podpisem (značkou) opatřeno, ve smyslu souhlasu, resp. schválení.

V případě časového razítka je tomu ale jinak: vytvoření časového razítka nevyjadřuje vztah charakteru autorství či souhlasu s obsahem, který je časovým razítkem opatřen.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad časového razítka na datové zprávě ISDS

Obrázek 4 - 17: Příklad časového razítka na datové zprávě ISDS

Tím, že poskytovatel přidává na elektronický dokument své časové razítko, nevyjadřuje ani svůj souhlas s tímto obsahem, ale ani svůj nesouhlas. Natož aby pak za tento obsah nějak ručil, byl za něj odpovědný apod.

Poskytovatel časového razítka nemůže nést odpovědnost za obsah podepsaného dokumentu proto, že nejde o „jeho“ dokument. On k jeho obsahu nezaujímá žádné stanovisko. Podobně jako třeba notář, když ověřuje vlastnoruční podpis na nějakém listinném dokumentu: také pouze ověřuje, kdo dokument podepsal, ale už se nevyjadřuje k tomu, co je podepsáno (k obsahu samotného dokumentu).

Nicméně u časového razítka je ještě jeden významný důvod, kvůli kterému poskytovatel služby časového razítka nemůže zaujmout jakékoli stanovisko k předmětnému dokumentu, i kdyby snad chtěl. Nemá totiž možnost seznámit se s ním. Své časové razítko totiž generuje jen na základě otisku dokumentu, a nikoli celého dokumentu jako takového.

Připojením svého časového razítka tak poskytovatel vyjadřuje a stvrzuje pouze jednu jedinou věc: že to, na co své razítko dává, už v okamžiku přidávání razítka existovalo. A tudíž muselo vzniknout (a tím i existovat) někdy dříve.

Ostatně, ocitujme si ze zákona definici časového razítka:

Kvalifikovaným časovým razítkem [se rozumí] datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem

Povšimněme si, že časové razítko skutečně neříká, jak dlouho „před daným časovým okamžikem“ již existovalo to, co je časovým razítkem opatřeno. Zda to byl nějaký zlomek sekundy, několik hodin či třeba několik let. Ale ono to ani nemusí být podstatné: důležité je, že to existovalo v okamžiku, který je uveden na časovém razítku. A za příslušný časový údaj poskytovatel ručí.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61