Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

4.8        Hierarchie podpisů, značek a razítek

Z předchozích odstavců vyplývá, že v ČR existuje a používá se hned několik variant, či spíše „úrovní“ elektronického podpisu, lišících se (z pohledu zákona) svým postavením, významem a důsledky. Tedy jakousi pomyslnou „silou“. Při maximálně detailním pohledu bychom mohli rozlišit až čtyři varianty elektronických podpisů, viz následující tabulka:

„síla“

varianta elektronického podpisu

nejvyšší

uznávaný elektronický podpis 

 

zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu

 

zaručený elektronický podpis

nejnižší

elektronický podpis (bez přívlastku)

 

V praxi přitom dvě nejvyšší úrovně dlouho splývaly, díky tomu, že všichni tuzemští poskytovatelé, vydávající kvalifikované certifikáty, mají akreditaci od státu. Vzhledem k rozšíření o evropské certifikáty, díky seznamům TSL, je ale na místě je (možná jen formálně) stále rozlišovat[77].

Pro srovnání si připomeňme, že u „papírových“ podpisů – tedy u podpisů na listinných dokumentech – také existuje obdobná hierarchie, byť jen tříúrovňová:

„síla“

varianta podpisu

nejvyšší

ověřený vlastnoruční podpis

 

vlastnoruční podpis

nejnižší

podpis (bez přívlastku)

 

Pokud bychom měli obě uvedené hierarchie nějak vzájemně srovnat, alespoň pokud jde o právní kritéria (srovnatelnou „sílu“ podpisu), pak určitá ekvivalence by existovala mezi vlastnoručním podpisem a uznávaným elektronickým podpisem, viz následující tabulka. Pokud totiž budete chtít komunikovat s úřady (orgány veřejné moci) elektronickou cestou, pak všude tam, kde byste v listinné podobě museli připojit svůj vlastnoruční podpis,  bude po vás v elektronické formě požadován podpis tzv. uznávaný.

„síla“

na dokumentu v listinné podobě

na dokumentu v elektronické podobě

nejvyšší

ověřený podpis

 

 

vlastnoruční podpis

uznávaný elektronický podpis

 

 

zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu

 

 

zaručený elektronický podpis

nejnižší

podpis (bez přívlastku)

elektronický podpis (bez přívlastku)

 

Stejně tak by mohla existovat určitá ekvivalence mezi elektronickým podpisem (bez přívlastku) a podpisem (také bez přívlastku). Obojí neskýtá žádnou záruku toho, že jej skutečně vytvořila konkrétní osoba, jejíž identitu podpis vyjadřuje – a oba tyto podpisy by tak měly být považovány jen za určitou informaci a nikoli za podpis.

Zajímavé je spíše to, že „ověřený podpis“ na listinném dokumentu, vyžadovaný řadou konkrétních agend, nemá ve světě elektronických podpisů formální ekvivalent[78]. A tak úkony v rámci těchto agend, které trvají na ověřeném podpisu (ať již ověřeném notářsky, soudně či úředně), dodnes nelze realizovat elektronicky[79].

Pokud jde o elektronické značky, zde jsme si již uvedli, že zákon definuje dvě různé varianty značek:

„síla“

varianta elektronické značky

nejvyšší

uznávaná elektronická značka

nejnižší

elektronická značka

 

Fakticky je ale tato dvouúrovňová hierarchie ve skutečnosti jednoúrovňová, protože samotná „elektronická značka“ vyžaduje použití kvalifikovaného (systémového) certifikátu, a všichni tuzemští poskytovatelé certifikačních služeb, kteří vydávají kvalifikované systémové certifikáty, jsou akreditovaní.

Formálně bychom ale měli značky srovnávat s podpisy tak, že „uznávaná“ značka je na stejné úrovni jako „uznávaný“ podpis, zatímco značka (bez přívlastku) by měla být na stejné úrovni jako zaručený podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu.

„síla“

varianta elektronického podpisu

varianta elektronické značky

nejvyšší

uznávaný elektronický podpis 

uznávaná elektronická značka

 

zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu

elektronická značka (bez přívlastku)

 

zaručený elektronický podpis

 

nejnižší

elektronický podpis (bez přívlastku)

 


[77] Naopak zde není uvažován kvalifikovaný elektronický podpis, který není přímo pojmem zákona (viz část 4.4)

[78] Alespoň podle převažujícího právního názoru, resp. chování agend, vyžadujících ověřený vlastnoruční podpis. Existují ale i takové právní názory a výklady, které již dnes staví uznávaný podpis na roveň úředně ověřenému vlastnoručnímu podpisu.

[79] O vytvoření elektronického ekvivalentu pro ověřený podpis se snažil předchůdce dnešního zákona č. 300/2008 Sb., ještě z dílny sdružení eStát (jako tzv. zákon o eGovernmentu). Navrhoval zavedení tzv. legalizovaného elektronického podpisu, který by byl elektronickou obdobou ověřeného podpisu.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61