Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

5.3        Formáty certifikátů

Nejrůznější knihovny, výkonné moduly či moduly plug-in, které se doinstalovávají ke konkrétním programům, mají vždy takový formát, jaký daný aplikační program vyžaduje. Tento formát je navíc závislý na konkrétní systémové platformě, na které je program provozován.

Tato závislost na programu a platformě je mnohdy pro uživatele nepříjemná a omezující, když je nutí používat takové programy či celé systémové platformy, které běžně nepoužívají a na svých počítačích třeba ani používat nemohou.  Příkladem může být řada on-line služeb, které fungují jen v Internet Exploreru na platformě MS Windows a nikde jinde.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad on-line služby (žádosti o certifikát u I.
CA), která funguje jen v Internet Exploreru

Obrázek 5 - 20: Příklad on-line služby (žádosti o certifikát u I. CA), která funguje jen v Internet Exploreru

Principiálně odlišná je situace u certifikátů, se kterými potřebujeme manipulovat, ať již je ukládat do úložišť certifikátů či jakkoli jinak. Zde naštěstí existují standardizované formáty, které navíc nejsou vázané na konkrétní platformu ani na používaný program.

Malý příklad výčtu formátů vidíte na následujícím obrázku, který ukazuje nabídku (nového) kořenového certifikátu CA PostSignum (konkrétně PostSignum Root QCA 2).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Nabídka formátů kořenového certifikátu

Obrázek 5 - 21: Nabídka formátů kořenového certifikátu

Aby to ale nebylo tak jednoduché, první formát nabízený na obrázku je formát DER, i když je uložen v souboru s příponou .cer. To nám připomíná důležitou skutečnost: jednou věcí je formát certifikátu jako takový (definující jaká data mají být v certifikátu obsažena, jak mají být strukturována atd.). Jinou věcí pak je způsob zakódování těchto dat, a ještě jinou věcí je přípona souboru, ve kterém jsou takto zakódovaná data obsažena.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Uvnitř souboru s příponou .cer je certifikát ve
formátu DER

Obrázek 5 - 22: Uvnitř souboru s příponou .cer je certifikát ve formátu DER© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61