Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

5.4.2         Struktura úložišť certifikátů

Na interních úložištích certifikátů je zajímavé i to, že jsou často různě strukturovaná. Toto jejich strukturování se projevuje existencí více různých složek, do kterých lze umisťovat (vlastně třídit) jednotlivé certifikáty.

Až na jednu výjimku (viz dále) přitom platí, že umístěním konkrétního certifikátu do kterékoli složky dochází k vyjádření důvěry tomuto certifikátu – a program, který s úložištěm pracuje, bude tento certifikát považovat za důvěryhodný.

Onou výjimkou je složka pro certifikáty od nedůvěryhodných vydavatelů v systémovém úložišti v MS Windows: umístěním certifikátu do této složky se naopak explicitně vyjadřuje nedůvěra příslušnému certifikátu. Efekt je stejný, jako kdyby byl příslušný certifikát revokován.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Obsah složky pro nedůvěryhodné certifikáty v systémovém úložišti MS Windows

Obrázek 5 - 25: Obsah složky pro nedůvěryhodné certifikáty v systémovém úložišti MS Windows

Důvodem pro existenci více složek v rámci jednoho úložiště je zřejmě také větší přehlednost. Při větším počtu certifikátů je toto členění v podstatě nutností pro „udržení pořádku“. Při malém počtu certifikátů v úložišti se naopak může jevit jako zbytečné.

Nicméně existence různých složek často přináší i určitou přidanou hodnotu: zařazením konkrétního certifikátu do konkrétní složky můžeme vyjádřit určitou informaci o tomto certifikátu, a ta pak může být využita pro efektivnější práci s ním.

Tak například: jedna ze složek bývá tradičně vyhrazena pro osobní certifikáty aktuálního uživatele. Právě (a pouze) do této složky se pak umisťují osobní certifikáty i se soukromým klíčem, a právě a pouze do této složky se „promítají“ osobní certifikáty i se soukromými klíči, uložené na čipové kartě či USB tokenu.

Nebo: (nejméně) jedna ze složek bývá vyhrazena pro certifikáty certifikačních autorit. To usnadňuje vyhledávání certifikačních cest (posloupností certifikátů, vedoucí od daného k nějakému kořenovému certifikátu certifikační autority. A dokonce to umožňuje automatické přidávání „dceřiných“ certifikátů certifikačních autorit, které si budeme popisovat později.

Na druhou stranu může být takovéto vnitřní strukturování úložišť certifikátů i zdrojem nepříjemných chyb. Pokud totiž uložíme (nainstaluje určitý certifikát) do nesprávné složky, může to mít úplně jiný význam oproti tomu, kdybychom jej nainstalovali do správné složky.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61