Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.10    Podepisování PDF dokumentů programem Adobe Reader

Program Adobe Reader od společnosti Adobe je volně šiřitelným programem, který je uživatelské veřejnosti k dispozici zdarma. Již podle svého názvu je určen ke čtení PDF dokumentů (proto Reader). Nicméně jeho schopnosti jsou mnohem širší a lze jej využít i k podepisování PDF dokumentů. Byť jen ve smyslu „schvalovacích“ podpisů z předchozí části (a nikoli pro přidávání certifikačních podpisů či elektronických vlastnoručních podpisů, viz část 6.9.3).

Důležité je ale to, že schopnost programu Adobe Reader je vázána na samotný podepisovaný dokument: ten musí být pro takovouto možnost speciálně upraven, jakoby „otevřen“ či „rozšířen“. K tomu je ale nutné využít (placený) program Adobe Acrobat. Konkrétní postup takového „otevření“ (rozšíření možností editace i na program Reader) v prostředí Acrobatu ukazuje obrázek.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Otevření aktuálního dokumentu pro podepisování a další úpravy v Adobe Readeru

Obrázek 6 - 84: Otevření aktuálního dokumentu pro podepisování a další úpravy v Adobe Readeru

Jakmile je takto „otevřený“ PDF dokument uložen, může být otevřen v programu Adobe Reader a v něm nejen podepisován, ale například i opatřován poznámkami.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Lišta s nabídkou podpisu signalizuje otevřený PDF dokument

Obrázek 6 - 85: Lišta s nabídkou podpisu signalizuje otevřený PDF dokument

To, že je nějaký konkrétní PDF dokument “otevřen“ pro úpravy v Adobe Readeru, se po jeho načtení v tomto programu pozná podle přítomnosti lišty s nabídkami podpisu či přidání poznámky.

Přítomnost lišty ale nemusí být směrodatná, protože její zobrazování lze vypnout. Spolehlivější je proto až možnost či nemožnost připojit podpis na aktuálně otevřený dokument: pokud je dokument otevřený, je nabídka připojení podpisu aktivní, viz následující obrázek.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Aktivní nabídka připojení podpisu k PDF dokumentu

Obrázek 6 - 86: Aktivní nabídka připojení podpisu k PDF dokumentu

Dále si připomeňme, že pokud právě zpracovávaný dokument neobsahuje žádný prázdný podpis (formulářové pole pro podpis), pak ani Adobe Reader do něj neumožní vložit neviditelný podpis, ale jen podpis viditelný. V tomto případě tedy možnosti „Podepsat dokument“ a „Umístit podpis“ splývají – a vedou na možnost připojit viditelný podpis.

Prvním krokem při přidávání viditelného podpisu je volba oblasti, kde má být umístěn. Volí se jednoduše pomocí myši, vytvořením (libovolně velkého a libovolně umístěného) obdélníku, viz obrázek.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Volba oblasti pro viditelný podpis

Obrázek 6 - 87: Volba oblasti pro viditelný podpis

Další kroky jsou pak již stejné pro viditelný i neviditelný podpis, byť v závislosti na nastavení: uživatel je v režimu náhledu upozorněn na případný neviditelný či aktivní obsah, který by mohl změnit vzhled podepisovaného dokumentu (podrobněji viz část 6.9.2).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Zkontrolování obsahu, který by mohl ovlivnit vzhled podepisovaného dokumentu

Obrázek 6 - 88: Zkontrolování obsahu, který by mohl ovlivnit vzhled podepisovaného dokumentu

Teprve když odsouhlasí, že byl seznámen s příslušným varováním, stane se tlačítko pro podpis aktivním a uživatel může skutečně připojit svůj elektronický podpis. © Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61