Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.11.1     „Nálepka“ PDF/A-1

Samozřejmě ale existují i určitá řešení, obvykle připravovaná pro potřeby dlouhodobé archivace PDF dokumentů. Jedním z nich je i standard PDF/A-1[20], kde „A“ naznačuje právě archivaci. Nejde přitom o nějaký specifický formát PDF, jak je často nesprávně vnímán, ale spíše o podmnožinu jedné z verzí formátu PDF (konkrétně formátu PDF 1.4, na kterém je PDF/A-1 založen).

Nejlépe je dívat se na PDF/A-1 jako na nálepku, spojenou s definovanou „sadou restrikcí“: pokud dokument ve formátu PDF splňuje onu „sadu restrikcí“, může být opatřen nálepkou PDF/A-1.

A o jaké restrikce se jedná? Například:

·         dokument se nesmí odkazovat na žádné externí fonty; všechny fonty, které používá, v něm musí být již obsaženy

·         dokument také musí obsahovat všechny definice barev, které musí být nezávislé na zařízení

·         dokument musí obsahovat všechna svá metadata

·         dokument naopak nesmí obsahovat:

o   žádné šifrování

o   žádnou LZW kompresi

o   žádné vložené soubory

o   žádné odkazy na vnější objekty (například URL odkazy z textu na externí webové stránky)

o   průhledné plochy (PDF Transparency)

o   multimédia

o   JavaScript

Důležité přitom je, že ani (oprávněná) existence nálepky PDF/A-1 na nějakém PDF dokumentu stále nemusí zaručovat,  že s ním bude možné pracovat i „po delší době“. Celá sada restrikcí tak negarantuje, ale jen zlepšuje čitelnost a možnost práce s dokumentem[21].

„Nálepka“ PDF/A-1 ale určitým způsobem souvisí i s elektronickými podpisy na PDF dokumentech. Například samotné podepisování (ani přidávání časových razítek) nezakazuje – ale říká, že by se neměla používat certifikace PDF dokumentů. Což má svou logiku: pokud je PDF/A-1 řešením pro dlouhodobou archivaci, pak u ní se nepočítá se změnami dokumentu (zatímco certifikace se od podpisu liší právě tím, že umožňuje ještě určité pozdější změny dokumentu, viz část 6.2).

Stejně tak standard PDF/A-1 nezakazuje přidávání časových razítek (ve smyslu části 6.3), ani přidávání informací o stavu revokace certifikátů (viz část 6.10). Nic z toho ale nepředepisuje, a to ani u informací o revokaci. To pak jen dokládá to, že ani získání nálepky PDF/A-1 nezaručuje úplnou nezávislost na externích informacích (protože při ověřování podpisu na dokumentu se musí získávat i externí informace o stavu revokace).

Na druhou stranu standard PDF/A-1 přeci jen určitým způsobem omezuje elektronické podepisování PDF dokumentů. Kromě toho, že zapovídá certifikační podpisy, zakazuje i takové viditelné elektronické podpisy, které pro svou vizualizaci používají takový font, který není vložen přímo do PDF dokumentu (v angličtině: není „embedded“).


[20]  Založený na standardu ISO 19005-1

[21] Dokonce i standard PDF/A-1 má dvě různé úrovně: PDF/A-1a usiluje o co nejlepší zachování struktury PDF dokumentu, zatímco PDF/A-1b usiluje o co nejlepší zachování vizuálního vzhledu obsahu dokumentu.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61