Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.2        Certifikace PDF dokumentů

Formát PDF kromě podepisování podporuje ještě tzv. certifikaci. Ta se liší v tom, že připouští určité – rozsahem přesně vymezené – změny dokumentu i po jeho certifikaci.

Certifikace je řešením zejména pro formuláře ve formátu PDF, které někdo připraví, ale vyplňuje je již někdo jiný. A ten chce mít jistotu, že formulář je autentický: že pochází skutečně od toho, kdo se vydává za jeho autora a nebyl nějak pozměněn.

Pokud by ale byl takovýto formulář podepsán, neboli opatřen „běžným“ elektronickým podpisem, byl by vlastně uzamknut vůči jakýmkoli změnám a nebylo by možné jej vyplňovat (protože jakákoli změna by porušila integritu podepsaného dokumentu.

Řešením je právě certifikace, resp. připojení certifikačního podpisu: jeho autor („certifikující osoba“) sám určí, které části dokumentu (položky formuláře) mohou být změněny (vyplněny), aniž by došlo k porušení platnosti certifikace. A pokud by došlo ke změně nějaké jiné položky, certifikace by se stala neplatnou (stejně, jako se při porušení integrity stává neplatným elektronický podpis).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

 Příklad certifikovaného dokumentu

Obrázek 6 - 5: Příklad certifikovaného dokumentu

Certifikace může být aplikována pouze na dosud nepodepsaný PDF dokument. Neboli certifikační podpis musí být prvním podpisem na PDF dokumentu ve smyslu pořadí jejich přidávání. Následně pak může (ale samozřejmě nemusí) být PDF dokument opatřen jedním či několika „klasickými“ elektronickými podpisy. Ty pak, v případě formuláře, stvrzují vyplněný obsah.

Certifikace může mít pouze interní charakter (ve smyslu rozdílu mezi interním a externím elektronickým podpisem), ale může být jak viditelná, tak i neviditelná. Příklad toho, jak je certifikace zobrazována programem Adobe Reader, ukazuje obrázek na předchozí stránce.

Zajímavou otázkou kolem certifikačních podpisů je jejich právní statut: lze je považovat za zaručené elektronické podpisy, a v závislosti na certifikátu i za uznávané podpisy? Odpověď, vyplývající ze sdělení MV ČR, je taková že certifikační podpis je možné považovat za zaručený elektronický podpis, pokud u něj nedošlo k žádné změně od vzniku certifikačního podpisu[2].

Certifikační podpisy lze vytvářet pouze programem Adobe Acrobat[3], nikoli programem Adobe Reader. Proto si konkrétní postup vytváření těchto podpisů ukážeme až při popisu možností podepisování právě pomocí programu Adobe Acrobat.


[2] Jde o vyjádření Odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě MVČR na dotaz autora této knihy, ze dne 23.11.2010: „z pohledu zákona o elektronickém podpisu je podepsán pouze ten dokument, ve kterém k žádné (ani autorem povolené) změně nedošlo, neboť pouze s tímto dokumentem je podpis logicky svázán, jak vyžaduje §2 odst. a) zákona o elektronic-kém podpisu. Certifikovaný dokument bez provedených změn JE tedy opatřen zaručeným elektronickým podpisem

[3] Ale stejně tak lze vytvářet certifikační podpisy i některými programy třetích stran, nikoli od společnosti Adobe.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61