Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.5.2         Kontrola integrity podepsaného dokumentu

Abychom si mohli popsat vliv dalších nastavení Adobe Readeru, musíme si nejprve přiblížit jeho konkrétní postup při ověřování elektronických podpisů (ale i značek a razítek). Abychom věděli, co a jak dělá a co naopak nedělá.

Posloupnost hlavních kroků odpovídá postupu, který jsme si popisovali v kapitole 3. To znamená, že nejprve Adobe Reader posoudí integritu podepsaného dokumentu. Pokud je porušena, ihned prohlásí celý podpis za neplatný. A v tomto se zcela shoduje se správným postupem „podle práva“. 

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Neplatný elektronický podpis z důvodu porušení integrity

Obrázek 6 - 19: Neplatný elektronický podpis z důvodu porušení integrity

Takže pokud Adobe Reader skončí ověřování konstatováním, že podpis není platný z důvodu porušení integrity, můžeme mu věřit a jeho verdikt brát jako bernou minci, ať je jeho nastavení jakékoli. Zkoumání integrity je totiž zcela nezávislé na možnostech jeho nastavení.

Není-li integrita podepsaného dokumentu porušena, snaží se Adobe Reader zkoumat platnost toho certifikátu, na kterém je podpis založen. Aby tak ale mohl činit, musí nejprve rozhodnout, k jakému časovému okamžiku tak bude činit. Tedy zvolit to, co jsme si v kapitole 3 pojmenovali jako „posuzovaný okamžik“.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61