Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.8.4         Vytváření viditelných podpisů

Až dosud jsme mlčky předpokládali, že vytváříme neviditelné podpisy na PDF dokumentech (viz část 6.1). Pokud bychom chtěli vytvářet podpisy viditelné, musíme pochopitelně využít takový program, který tuto možnost podporuje.

Programy, podporující viditelné podpisy, opět mohou mít různý princip fungování a odlišný uživatelský komfort. Jednou z možností je nabídka určitého repertoáru předdefinovaných viditelných podpisů s možností jejich eventuální úpravy či přidání vlastních vzhledů. Jako u programu na následujícím obrázku.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad nabídky viditelných podpisů

Obrázek 6 - 50: Příklad nabídky viditelných podpisů

Častěji ale bývá možnost viditelných podpisů redukována jen na jednu variantu, kterou si uživatel může v jisté míře pozměnit podle svého uvážení. Zejména výběrem údajů, které mají být ve viditelném podpise obsaženy či volbou obrázku na pozadí a na popředí – a snad vždy také umístěním samotného viditelného podpisu. Zde jsou obvykle „předdefinovány“ možnosti jako „vpravo nahoře“, „vlevo nahoře“ atd., a jen někdy má uživatel možnost volit ještě jiné umístění.

Princip „uzpůsobení“ viditelného podpisu si můžeme ukázat na příkladu již zmiňované javovské aplikace JSignPDF. Ta nabízí jednoduchou a názornou možnost umístění (volby polohy) viditelného podpisu na tištěné stránce pouhým přetažením oblasti pro podpis.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad volby umístění viditelného podpisu  

Obrázek 6 - 51: Příklad volby umístění viditelného podpisu

Dalším krokem pak je specifikace toho, co má viditelný podpis obsahovat. Lze zvolit jak obrázek na pozadí (zde nepoužito), tak i obrázek na popředí, a dále samotné texty. Ty lze zadat buďto explicitně, nebo nechat na „výchozích“ hodnotách tak, jak jsou již zadány pro neviditelný podpis. Příklad pro program JSignPDF vidíte na následujícím obrázku.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad nastavení viditelného podpisu

Obrázek 6 - 52: Příklad nastavení viditelného podpisu

Výsledek, a to v podobě samotného viditelného podpisu, ukazuje obrázek až na následující stránce (s podpisem literární postavy Josefa Švejka).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Výsledný viditelný podpis

Obrázek 6 - 53: Výsledný viditelný podpis© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61