Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.9.2         Náhled podpisu

Při podepisování PDF dokumentů, ať již jakýmikoli prostředky, musíme pamatovat na to, že tyto dokumenty nemusí obsahovat jen to, co právě vidíme na obrazovce, když se na ně díváme skrze Adobe Reader či Adobe Acrobat, případně jiným programem. Formát PDF má totiž celou řadu možností, díky kterým může obsahovat i takový obsah, který nemusí být v aktuálním režimu zobrazení právě patrný.

Nejjednodušším příkladem mohou být různé poznámky v textu, složitějším pak například různé skripty, a nejzáludnější je asi možnost udělat z PDF dokumentu rovnou celý kontejner, do kterého je možné vkládat v zásadě jakékoli soubory. Jenže při podepisování se fakticky podepisuje vše, co PDF dokument právě obsahuje – a co nemusí být zrovna vidět.

Aby uživatel nepodepisoval něco, o čem neví, je Adobe Acrobat (ale i Reader) vybaven režimem náhledu podpisu, při kterém upozorňuje na to, zda je v dokumentu právě nějaký obsah, který není zobrazen, nebo který by mohl měnit obsah souboru. Je pak na uživateli, zda využije tuto možnost a seznámí se s tím, co všechno PDF dokument obsahuje. Ze zákona (č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) ale platí presumpce toho, že se se vším seznámil.

Příklad upozornění na nezobrazený či aktivní obsah (v režimu náhledu podpisu) ukazuje následující obrázek. Z něj je patrné pouze to, že nějaký takový obsah v dokumentu obsažen je, ale ještě neříká, o co konkrétně jde.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad dokumentu, u kterého režim náhledu podpisu indikuje aktivní či nezobrazený obsah

Obrázek 6 - 63: Příklad dokumentu, u kterého režim náhledu podpisu indikuje aktivní či nezobrazený obsah

Konkrétnější informaci o tom, o jaký obsah jde, lze získat z nabídky „Zobrazit zprávu“.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad informace o nezobrazeném či aktivním obsahu v PDF dokumentu

Obrázek 6 - 64: Příklad informace o nezobrazeném či aktivním obsahu v PDF dokumentu

Ve zde použitém příkladu se konkrétně jednalo o skryté poznámky, resp. komentáře – a které po svém zobrazení zásadně mění smysl celého PDF dokumentu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

PDF dokument se zobrazenými komentáři

Obrázek 6 - 65: PDF dokument se zobrazenými komentáři

Pamatujme tedy na to, abychom se před podepsáním PDF dokumentu vždy seznámili s veškerým jeho obsahem, který se chystáme podepsat, včetně všech „skrytých“ částí a prvků. Adobe Acrobat (stejně jako Reader) nám v tom ohledu vychází vstříc dvěma různými cestami.

První cestou je samotné zapnutí režimu náhledu při podepisování. To lze zvolit v nastavení předvoleb, v části věnované zabezpečení, viz obrázek:

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Zapnutí režimu náhledu při podepisování

Obrázek 6 - 66: Zapnutí režimu náhledu při podepisování

Druhá cesta vede přes nastavení toho, aby se seznámení se zprávami (výstrahami) o skrytém či aktivním obsahu stalo povinné a bez něj nebylo možné dokument podepsat. Opět se volí v rámci předvoleb (přes Další předvolby a zde záložka „Vytvoření“).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Nastavení povinné kontroly výstrah dokumentu

Obrázek 6 - 67: Nastavení povinné kontroly výstrah dokumentu

Pokud je tato druhá možnost navolena (aktivní), pak při samotném podepisování není možnost podpisu aktivní, dokud uživatel nepotvrdí, že se seznámil se zprávami o skrytém či aktivním obsahu v PDF dokumentu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Dokud se uživatel neseznámí s obsahem, nemůže skutečně podepsat

Obrázek 6 - 68: Dokud se uživatel neseznámí s obsahem, nemůže skutečně podepsat© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61