Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

6.9.3         Druhy podpisů

Než se pustíme do toho, jakým způsobem fungují jednotlivé možnosti podepisování dokumentů v programu Adobe Acrobat, udělejme si nejprve malý přehled, resp. shrnutí těchto možností. Některé z nich si totiž zaslouží určité vysvětlení.

V prvním přiblížení lze konstatovat, že Adobe Acrobat nabízí čtyři varianty elektronických podpisů:

·         certifikační podpis

·         „schvalující“ podpis

·         prázdný podpis

·         „ruční“ podpis

S první variantou jsme se již seznámili v části 6.2: certifikační podpis jakoby „schvaluje formulář“, který je následně možné vyplňovat. Jde tedy o takový podpis, u kterého je možné (ale nikoli nutné) povolit určité následné změny. Například právě vyplňování položek formuláře, nebo další podepisování. Adobe Acrobat přitom nabízí certifikační podpisy jak ve viditelném provedení (s určitou „vizuální podobou“ na samotném dokumentu, tak i v neviditelném provedení, kdy na samotném dokumentu (ani po jeho tisku) není patrné, že je elektronicky podepsán.

Druhou variantou je „schvalující“ podpis (anglicky approval signature). Jde o ten druh elektronického podpisu, o kterém primárně pojednává celá tato kniha a který vyjadřuje určitou formu schválení, resp. souhlasu (ve smyslu zákona a jeho konstatování, že „dokument podepsala osoba ….“). Byť neformálně (a bez opory v zákoně) je důvod podpisu možné detailněji popsat, například formulacemi jako „Jsem autorem tohoto dokumentu“, „Schvaluji tento dokument“ a podobně (viz část 6.4).

Adobe Acrobat nabízí tyto „schvalující“ podpisy jako viditelné, i jako neviditelné. Primárně je ale vytváří pouze jako viditelné. Pokud uživatel potřebuje vytvořit přímo v Acrobatu podpis neviditelný, možné to je, ale musí se to udělat nepřímo, přes „prázdný“ podpis.

Prázdný podpis si můžeme představit jako druh formulářového pole, které je určeno k tomu, aby se do něj někdy později vložil elektronický podpis. A ten již může být jak viditelný, tak i neviditelný. Přesněji: jako viditelný či neviditelný se vytváří již samotný prázdný podpis, a to pak určuje viditelnost následně vloženého podpisu. Přitom „vkládání“ elektronického podpisu do prázdného pole pro podpis je možné jak v programu Adobe Acrobat, tak i v programu Adobe Reader.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad PDF dokumentu s dosud nevyplněnými prázdnými podpisy

Obrázek 6 - 69: Příklad PDF dokumentu s dosud nevyplněnými prázdnými podpisy

Příklad PDF dokumentu s připravenými prázdnými podpisy ukazuje následující obrázek. Z něj je patrné i to, že každý prázdný podpis může být popsán tak, aby to usnadňovalo jeho využití (aby bylo zřejmé, pro podpis které osoby je konkrétní formulářové pole určeno.

Konečně poslední možností je „ruční“ podpis (v angličtině Ink Signature, doslova inkoustový podpis). Spočívá v možnosti nakreslit do PDF dokumentu libovolnou křivku či skupiny křivek, které mohou (ale nemusí) odpovídat křivkám, které člověk vytváří při vlastnoručním podpisu. Smysl to má zřejmě jen tam, kde je možné použít vstup přes dotykovou obrazovku (tj. „podepsat se“ přímo na displej, například u tabletu). A s elektronickým podpisem (v právním slova smyslu) to nemá nic společného.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Představa ručního podpisu na PDF dokumentu

Obrázek 6 - 70: Představa ručního podpisu na PDF dokumentu© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61