Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

7.1.1         Ověřování podpisů

To, že nějaký dokument je opatřen elektronickým podpisem, indikoval program MS Word verze XP či 2003 malou červenou ikonkou, umístěnou v pravé části spodního (stavového) řádku, viz obrázek.

Poklepání na tuto ikonku bylo současně příkazem k ověření, resp. vyhodnocení elektronického podpisu (či podpisů) na dokumentu.

Druhým indikátorem toho, že dokument je podepsán, byl nápis „Podepsáno, neověřeno“ v záhlaví okna programu MS Word. Tento indikátor byl ale zobrazován jen do doby, než došlo k vyhodnocení elektronického podpisu – které, jak jsme si již řekli, obnášelo jen ověření integrity podepsaného dokumentu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

 Indikace elektronicky podepsaného dokumentu v programu MS Word

Obrázek 7 - 2: Indikace elektronicky podepsaného dokumentu v programu MS Word

V případě, kdy integrita podepsaného dokumentu byla porušena, byla uživateli místo okna s výčtem podpisů zobrazena hláška o změně dokumentu od jeho podepsání, viz následující obrázek.

Obrázek 7 - 3: Příklad hlášky o porušené integritě dokumentu

V případě, kdy integrita podepsaného dokumentu porušena nebyla, bylo uživateli zobrazeno standardní okno s výčtem elektronických podpisů, připojených k dokumentu – ovšem bez jakékoli indikace či sdělení ohledně toho, zda konkrétní podpis je či není platný.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

 Výčet podpisů na dokumentu s neporušenou integritou

Obrázek 7 - 4: Výčet podpisů na dokumentu s neporušenou integritou

Pokud uživatel chtěl, mohl si nechat zobrazit stav příslušných certifikátů a podle něj si sám odvodit stav platnosti celého podpisu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Informace o existenci podpisu na dokumentu (vpravo) nenaznačují, že certifikát již není platný – toto odhaluje až detailní pohled na samotný certifikát

Obrázek 7 - 5: Informace o existenci podpisu na dokumentu (vpravo) nenaznačují, že certifikát již není platný – toto odhaluje až detailní pohled na samotný certifikát

Vyhodnocení platnosti certifikátů přitom probíhalo skrze mechanismy, které se starají o certifikáty v systémovém úložišti certifikátů MS Windows. Tyto mechanismy vyhodnocovaly platnost certifikátu a mohly ověřit i stav revokace certifikátu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Volba kontroly revokace

Obrázek 7 - 6: Volba kontroly revokace

K tomu ale bylo nutné příslušnou možnost nejprve zapnout, a to v rámci nastavení browseru Internet Explorer - protože u dřívějších verzí byla standardně vypnutá.

Samotné přidání elektronického podpisu se v programu MS Word verze 2002/XP a 2003 provádělo nejjednodušeji přes menu: přes položku Nástroje v hlavním menu, pak volbu Možnosti, a pak přes záložku Zabezpečení. Na té se již nacházelo tlačítko pro přidání elektronických (resp. digitálních) podpisů, stejně tak jako případných hesel pro zamykání souboru, viz obrázek.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Způsob vkládání elektronických podpisů do dokumentů v programu MS Word verze 2003

Obrázek 7 - 7: Způsob vkládání elektronických podpisů do dokumentů v programu MS Word verze 2003© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61