Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

7.3.5         Viditelné elektronické podpisy

Jak jsme si již uvedli, již ve verzi MS Office 2007 byla poprvé zavedena podpora viditelných podpisů, v obdobném smyslu jako například u PDF dokumentů. Tedy v takové podobě, která je „vidět“ na samotném dokumentu, ať již při jeho prohlížení pomocí příslušného programu, nebo po jeho vytištění. V MS Office 2010 pak byly i tyto viditelné podpisy obohaceny o podporu XAdES, ve stejném rozsahu jako podpisy neviditelné.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

 Vložení řádku podpisu do právě otevřeného dokumentu

Obrázek 7 - 32: Vložení řádku podpisu do právě otevřeného dokumentu

Princip práce s viditelnými podpisy v MS Office 2010 je podobný tomu, jak vše funguje u produktů společnosti Adobe (Acrobat a Reader) s „prázdnými podpisy“: nejprve se vytvoří, určitým způsobem předvyplní a do dokumentu umístí jakási šablona budoucího elektronického podpisu – v terminologii MS Office označovaná jako „řádek podpisu“. A ten se pak (kdykoli později) podepíše.

Řádek podpisu přitom může podepsat sám ten, kdo jej vytvořil a umístil do dokumentu – a to je pro něj vlastně i jediný možný způsob, jak do dokumentu přidat vlastní viditelný podpis. Stejně tak ale může řádek podpisu vytvořit a umístit do dokumentu jeho autor, s tím že podepisovat jej bude již někdo jiný (například nadřízený autora).

Zřejmě právě kvůli rozdělení rolí (autora dokumentu a podepisujícího) je možné do řádku podpisu předvyplnit řadu údajů, z nichž některé slouží spíše jako vzkaz pro budoucího podepisujícího, ve formě pokynů. Nechybí ani možnost uvést v řádku podpisu jméno a funkci (i e-mail) toho, kdo má dokument podepsat.

Výčet toho, co vše se dá do „řádku podpisu“ předvyplnit, ukazuje následující obrázek (okno „Nastavení podpisu“).

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Předvyplnění „řádku podpisu“ a jeho umístění v dokumentu

Obrázek 7 - 33: Předvyplnění „řádku podpisu“ a jeho umístění v dokumentu

Samotný řádek podpisu je objektem, který je vkládán do dokumentu na místo kurzoru. Lze jej různě zvětšovat a zmenšovat, posouvat či formátovat.

Dokud je řádek podpisu nepodepsaný, je možné jej dokonce kopírovat na jiná místa v témže dokumentu či do jiných dokumentů. A každé umístění tohoto objektu v dokumentu mu přidává jeden „požadovaný podpis“, který se objevuje i v přehledu v okně podpisů, viz obrázek. V jednom dokumentu tedy může být i více „řádků podpisu“, které mohou být samostatně podepisovány.

Samotné podepsání předem připraveného „řádku podpisu“ je pak obdobné jako u neviditelného podpisu. Lze jej iniciovat například poklepáním na samotný objekt s řádkem podpisu, nebo skrze nabídku v okně s přehledem podpisů. 

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad práce s "řádky podpisu"

Obrázek 7 - 34: Příklad práce s "řádky podpisu"

V rámci podepisování samozřejmě lze zvolit certifikát, na kterém má být podpis založen. Lze také zadat důvod podpisu, a do „řádku“ (u písmene X) lze znovu napsat vlastní jméno, nebo místo něj připojit fotografii.

Připomeňme si, že viditelný podpis, stejně jako podpis neviditelný, je u verze MS Office 2010  založen na rozšíření XAdES, a jeho vytváření se řídí stejnými pravidly (nastavením položek XAdESLevel a MinXAdESLevel v registru, viz výše).

Viditelný podpis (včetně XAdES) je v rámci balíku MS Office dostupný v programech Word, Excel a InfoPath. Není dostupný v programu PowerPoint, který podporuje pouze neviditelné podpisy.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Důvod neplatnosti podpisu v podpisovém řádku

Obrázek 7 - 35: Důvod neplatnosti podpisu v podpisovém řádku

Pokud jde o ověřování viditelných podpisů, i to se řídí úplně stejnými pravidly jako u podpisů neviditelných. Jedinou odlišností tak může být indikace stavu, kdy viditelný podpis není hodnocen jako platný – tato skutečnost je zobrazována přímo v rámci viditelného podpisu.

Jak ale ukazuje příklad na předchozím obrázku, toto hodnocení nemusí být konzistentní: na samotném viditelném podpisu je podpis hodnocen jako neplatný, zatímco v okně pro podpisy je hodnocen jako podpis se zotavitelnou chybou, kterou lze napravit.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61