Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

7.4.1         Profily (nastavení zabezpečení)

Zajímavou odlišností (od podepisování dokumentů) je již samotný výběr certifikátu, na kterém má být podpis založen.

Při podepisování dokumentů je uživateli pokaždé (při každém jednotlivém podpisu) nabídnuta možnost určit certifikát, na kterém má být podpis založen. Přesněji: jeden je přednastavený a uživatel má možnost jej změnit. Navíc má možnost připsat ještě komentář, jako „důvod podpisu“.

Při podepisování zpráv (v MS Outlooku) ale uživatel takovouto možnost nemá – ani nemůže připsat účel podpisu, ani nemůže vybrat ten certifikát, na kterém má být podpis založen. Zde vše funguje na jiném principu: místo volby „v okamžiku podpisu“ má uživatel možnost si dopředu připravit několik „podpisových profilů“, a jeden z nich prohlásit za výchozí. Podle něj pak bude každý jednotlivý podpis na zprávě vytvořen, do příští změny výchozího profilu.

Důvodem pro volbu takovéhoto řešení může být to, že k podepisování zpráv nemusí docházet jen na explicitní pokyn uživatele, ale může se tak dít i automaticky, na základě „trvalé“ předvolby, viz obrázek.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Možnost nastavit automatické podepisování všech odesílaných zpráv

Obrázek 7 - 36: Možnost nastavit automatické podepisování všech odesílaných zpráv

Příslušný „profil“ je v terminologii MS Office označován jako „nastavení zabezpečení“, kvůli tomu že zahrnuje i nastavení týkající se šifrování (viz část 8.1.3). Pro potřeby podepisování se v něm vybírá ten certifikát, na kterém mají být založeny následně vytvářené podpisy. Stejně tak lze nastavit i algoritmus otisku (v rámci možností daných certifikátem) – což u podepisování dokumentů je možné jen skrze nastavení registru.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Příklad vytvoření nového profilu (nastavení zabezpečení)

Obrázek 7 - 37: Příklad vytvoření nového profilu (nastavení zabezpečení)

Současně se na profilu dá nastavit i to, zda právě on má být tím aktuálním, který bude automaticky použit při vytváření každého dalšího podpisu (viz volba „výchozí nastavení“ na předchozím obrázku).

V neposlední řadě lze již v rámci profilu (formálně: „nastavení zabezpečení“) specifikovat i to, zda má být k odesílaným podepsaným zprávám připojen i samotný podpisový certifikát, a stejně tak i certifikát šifrovací. Kladné nastavení (zaškrtnutí) zde lze jen doporučit, resp. mělo by být standardem: přiložení podpisového certifikátu usnadňuje práci příjemci, který pak nemusí složitě shánět certifikát podepsané osoby, který potřebuje pro ověření podpisu, ale najde jej rovnou v samotné zprávě. A jak uvidíme v části 8.1.3, náš šifrovací certifikát potřebuje příjemce zase k tomu, aby (tímto certifikátem) mohl zašifrovat svou odpověď, určenou jen a jen pro nás.

Možnost volby profilu (nastavení zabezpečení) či vytvoření nového profilu jsou v novějších verzích programu Outlook (2007 a 2010) dostupné přes Možnosti aplikace Outlook, ke kterým se lze dostat buďto přes „tlačítko Office“ (u verze 2007) nebo přes Backstage View (u verze 2010). Dále je třeba pokračovat přes volbu Centrum zabezpečení, tlačítko Nastavení Centra zabezpečení, a dále přes volbu Zabezpečení e-mailu.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Dostupnost nabídky změny profilu a vytvoření nového (MS Outlook 2007 a 2010)

Obrázek 7 - 38: Dostupnost nabídky změny profilu a vytvoření nového (MS Outlook 2007 a 2010)

U starších verzí MS Outlook je stejná možnost dostupná přes položku Nástroje v hlavním menu, dále volbu Možnosti a pak dle následujícího obrázku. Povšimněte si na něm ještě staršího pojmu „osvědčení“, používaného místo dnes běžného pojmu „certifikát“.

Pro obrázek ve větší kvalitě klikněte na odkaz pod číslem obrázku v legendě

Dostupnost nabídky změny profilu či vytvoření nového (MS Outlook 2000)

Obrázek 7 - 39: Dostupnost nabídky změny profilu či vytvoření nového (MS Outlook 2000)© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61