Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

7.4.2.1         Význam podpisu na odesílané poštovní zprávě

V souvislosti s podepisováním odesílaných zpráv bychom měli mít na paměti, že připojovaný podpis „pokrývá“ (podepisuje) vždy celou zprávu, včetně případných příloh. Minimálně ve smyslu zajištění integrity: pokud by se něco změnilo buď na těle zprávy či na některé její příloze, došlo by k porušení integrity a elektronický podpis by se kvůli tomu stal neplatným.

Zajímavým rozdílem mezi podepisováním odesílaných zpráv a podepisováním dokumentů je pak to, že u zpráv nemáme možnost připojit ke svému podpisu nějaký komentář, v roli účelu podpisu. Jakoby se tím naznačovalo to, že účel podpisu je zde pevně dán, a to ve smyslu „jsem odesilatelem této zprávy“. Chápat tento účel ve smyslu „autorství“ lze asi jen na to, co má charakter sdělení v samotném těle zprávy (a co by ve světě listovní pošty odpovídalo průvodnímu dopisu). Již se ale nedá vztáhnout na přílohy: podpis celé e-mailové zprávy, do které jsou vloženy nějaké přílohy, rozhodně není možné automaticky chápat ve smyslu „jsem autorem těchto příloh“.

Vůči přílohám by význam podpisu na zprávě (jako celku) měl být chápán ve smyslu: „jsem ten, kdo vložil tyto přílohy“. Podpis pak stvrzuje to, že se přílohy během přenosu nezměnily (neporušila se jejich integrita).

Jde o obdobnou situaci, jako u služby messengera, kterému předáte k transportu vámi napsaný dokument. Messenger jej vloží do přepravní obálky (která je analogií e-mailové zprávy) a tuto podepíše a doručí. Příjemce převezme přepravní obálku a z neporušeného podpisu messengera na obálce si může domyslet, že přeprava proběhla korektně a žádný z dokumentů v přepravní obálce nebyl pozměněn ani ztracen. Ze stejného podpisu si již ale rozhodně nebude domýšlet, že autorem dokumentu v přepravní obálce je sám messenger.© Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3020
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61