Bajecny svet elektronickeho podpisu | online podpora stejnojmenne knihy z Edice CZ.NIC

Předmluva autora

Elektronický podpis je zajímavým fenoménem naší současnosti. Mnoho lidí jej již používá a ještě více by jej rádo používalo. Stát dokonce v mnoha situacích jeho užití nařizuje a vymáhá, zejména v souvislosti s celkovou elektronizací veřejné správy a jejích agend.

Již méně se ale pamatuje na to, že práce s elektronickými podpisy je přeci jen zásadně jiná, než práce s vlastnoručními podpisy. Může být srovnatelně jednoduchá a může dokonce přinášet mnohonásobně vyšší míru spolehlivosti, než podpisy vlastnoruční. Na druhé straně se opírá o zcela jiné principy, vyžaduje zcela odlišné postupy a může mít také dosti odlišné souvislosti a dopady, než práce s vlastnoručními podpisy na listinných dokumentech.

Znalost těchto principů, postupů i souvislostí a dopadů elektronického podpisu je ale často podceňována. Někdy dokonce i záměrně ignorována, a to aktivním prosazováním představ o tom, že "s elektronickými podpisy je to vlastně stejné, jako s vlastnoručními podpisy". To opravdu není.

Hlavní motivací pro vznik této knihy bylo přispět k tolik potřebné osvětě kolem elektronického podpisu. A to formou srozumitelnou i pro lidi, kteří nejsou a nepotřebují být odborníky v kryptografii ani počítačovými specialisty. Formou, která by je uvedla do báječného světa elektronického podpisu, a současně je neodradila přílišnou složitostí a záplavou detailů. Formou, která by je inspirovala k přemýšlení nad realitou tohoto báječného světa a motivovala k jeho dalšímu poznávání.

Snaha napsat takovouto knihu ale přinesla nejedno velké dilema. Třeba nutnost nahradit celé rozsáhlé a velmi technické pasáže - jako například samotnou podstatu asymetrické kryptografie - něčím, co by bylo stručné, jasné a srozumitelné i tomu, kdo nemá žádné předchozí znalosti. Zde jsem si pomohl přirovnáním k bezpečnostním schránkám se dvěma dvířky, či představou "kafemlýnku", který na požádání "semele" různé ingredience. Laik doufejme pochopí a odborník snad promine.

Nejtěžším úkolem ale bylo zvládnutí obrovské šíře celé problematiky, včetně terminologie a všech souvislostí. Jak popisovat vše postupně, aby to nebylo jen samé odkazování na další a další kapitoly, kde teprve bude vše vysvětleno? Jak neodradit čtenáře hned na začátku celou záplavou detailů a jak mu pomoci, aby se v celé problematice neztratil?

Nakonec jsem zvolil "tříúrovňovou" koncepci: celá problematika elektronického podpisu je v této knize popisována na třech různých úrovních, které se částečně překrývají. Na nejvyšší úrovni (v první kapitole) jsou základní pojmy a souvislosti elektronického podpisu podány jakoby nanečisto, více zjednodušenou a také mnohem kratší formou tak, aby čtenář získal určitý celkový přehled. Aby věděl a tušil, co bude následovat na druhé úrovni (ve druhé, třetí a čtvrté kapitole) při přeci jen detailnějším výkladu a popisu principů elektronického podpisu. Na třetí úrovni (v páté až osmé kapitole) pak jsou řešeny praktické aspekty práce s elektronickým podpisem: příprava počítače (s MS Windows), podepisování PDF dokumentů, podpora elektronických podpisů v kancelářském balíku MS Office a, v neposlední řadě, i "související" oblasti jako je šifrování, přihlašování či zabezpečená komunikace.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi pomohli s přípravou knihy. Zejména (v abecedním pořadí dle příjmení): Jaroslavu Kučerovi z Krajského soudu v Liberci, Miroslavu Novákovi ze společnosti ARCDATA Praha, Janu Podanému z Okresního soudu v Kladně, Vladimíru Sudzinovi z Ministerstva vnitra ČR, Jaroslavu Tománkovi a Lucii Urbanové ze společnosti I. CA, Pavlu Vondruškovi ze společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

V Praze, v dubnu 2011

Jiří Peterka

 © Jiří Peterka, 2011, profil na Google+
Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
3A2E
5665
6E6F
7661
6E69
2E3A
0D0A
5475
746F
206B
6E69
6875
2076
656E
756A
6920
7376
6520
7A65
6E65
2049
7265
6E65
2C20
7379
6E6F
7669
204A
6972
696D
7520
6120
6463
6572
6920
4576
652E
0D0A
5620
5072
617A
652C
204C
5032
3031
3120
4A69
7269
2050
6574
6572
6B61