Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Co dělat, když Vám (ne)přijdou přístupové údaje k nově zřízené datové schránce?

Pokud Vám přístupové údaje (jméno a heslo, v obálce se žlutým pruhem) přijdou, můžete se s nimi přihlásit do své nové datové schránky. Postup ukazuje následující video.

Ale pokud již máte svou identitu občana, můžete se do své datové schránky přihlásit jejím prostřednictvím, a přístupové údaje (jméno a heslo) vůbec nepotřebujete. A jelikož je přihlašování pomocí identity občana bezpečnější, než přihlašování pomocí přístupových údajů, je vhodné používání jména a hesla úplně zakázat. Ostatně, datové schránky Vám to hned na začátku nabídnou.

Pokud Vám obálka s přístupovými údaji nepřišla, nebo jste si ji dosud nevyzvedli, vlastně ji ani nepotřebujete. Pokud máte svou identitu občana, můžete se do své nové datové schránky rovnou přihlásit i bez přístupových údajů (a používání jména a hesla můžete rovnou zakázat). Obálka se žlutým pruhem pak funguje v zásadě jako oznámení o tom, že Vám byla schránka zřízena, a jako způsob určení okamžiku, ke kterému by schránka byla zpřístupněna, pokud se do ní dříve sami nepřihlásíte (k tomu by došlo 10. dnem po doručení obálky, ať již skutečným doručením či uplynutím 10 dnů na fikci doručení).