Báječný svět

datových schránek

Jiří Peterka, 2023

Shrnutí stavu kolem zřizováním datových schránek v roce 2023
  • Fyzickým osobám se datové schránky (nepodnikajících) fyzických osob (DS FO) automaticky nezřizují (původně se měly zřizovat při prvním přihlášení "přes NIA"). Nadále si je mohou zřídit dobrovolně (tj. na žádost).
  • Podnikajícím fyzickým osobám (s IČO), kteří svou DS PFO již MAJÍ (protože si ji někdy dříve nechali zřídit dobrovolně), byla tato schránka ze "zřízené na žádost" změněna na "zřizovanou ze zákona", a to k 1.1.2023. Tudíž se na ně již vztahují povinnosti držitelů datových schránek, zřizovaných ze zákona (konkrétně: povinnost činit formulářová daňová podání již jen elektronicky, způsobem a ve formátu, předepsaném správcem daně).
  • Podnikajícím fyzickým osobám (s IČO), kteří svou DS PFO dosud NEMAJÍ, je schránka (DS PFO) zřízena ze zákona (někdy v době od 1.1.2023 do 31.3.2023, aniž by to sami mohli nějak ovlivnit, či pro to museli sami něco dělat). Povinnosti držitelů datových schránek, zřizovaných ze zákona, se jich začínají týkat okamžikem zpřístupnění nově zřízené datové schránky (k tomu dochází okamžikem prvního přihlášení, nebo 10. dnem od doručení přístupových údajů, podle toho, co nastane dříve).
  • OSVČ bez IČO nejsou datové schránky zřizovány ze zákona, a povinnosti držitelů takto zřizovaných datových schránek na ně tudíž nedopadají. Datovou schránku si mohou zřídit dobrovolně, tj. a žádost, a půjde o schránku nového typu DS PFO_REQ. Pokud si svou datovou schránku zřídili již někdy dříve (jako DS PFO), došlo k její změně na DS PFO_REQ).
  • Právnickým osobám, které jsou zapsány v základním registru osob (ROB) a svou datovou schránku dosud NEMAJÍ, je schránka (DS PO) zřízena ze zákona (někdy v období od 1.1.2023 do 31.3.2023). Přístupové údaje jsou vygenerovány a doručovány všem statutárním orgánům právnické osoby. Např. u SVJ to jsou všichni členové výboru. Povinnosti držitelů datových schránek, zřizovaných ze zákona, se jich začínají týkat stejně jako podnikajících fyzických osob (tj. až okamžikem zpřístupnění nově zřízené datové schránky, ke kterému dochází okamžikem prvního přihlášení, nebo 10. dnem od doručení přístupových údajů, podle toho, co nastane dříve).