Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

  Články

Článek

Jak se podepisuje se službou BankID SIGN

Seriál tří článků, věnovaný fungování služby BankID SIGN. Jde o variantu vzdáleného podepisování (remote signing), která využívá identifikaci a autentizaci skrze bankovní identitu. Generuje zaručené elektronické podpisy na jméno uživatele služby. Články popisují, jak výsledný podpis vypadá, jak přesně je podepsané osoba identifikována, i zda je možné takto vzniklé podpisy ověřit a podepsané dokumenty autorizovaně konvertovat.

seriál článků na lupa.cz vyšlo v červnu a červenci 2022

Článek

Není elektronický podpis jako elektronický podpis

Ačkoli by to tak mohlo vypadat, elektronické podpisy nejsou všechny stejné. Existuje jich více druhů a liší se zejména tím, jak moc se na ně můžeme spoléhat. Jaký je rozdíl mezi kvalifikovanými, uznávanými, zaručenými a prostými elektronickými podpisy?

článek v časopise ČKAIT vyšlo: 8.12.2019

Seriál

Podepisujeme se s eliptickými certifikáty

Série 3 článků věnovaná praktickým zkušenostem s elektronickými podpisy, jejichž podpisový algoritmus je založený na eliptických křivkách. Konkrétně jsou popisovány "eliptické" certifikáty vydané I.CA.

články na Lupa.cz vyšlo: srpen/září 2019