Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

Příklady podpisů

Příklad

Uznávaný elektronický podpis

Elektronický dokument s uznávaným elektronickým podpisem (resp. zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu), ve formátu PAdES Baseline, v úrovni LT

příklad k procvičení

Příklad

Dva kolizní dokumenty dle SHA1

Příklad dvou různých PDF dokumentů, které jsou vzájemně kolizní vzhledem k hašovací funkci SHA-1: mají stejný otisk, a tím i stejný elektronický podpis.

příklad k procvičení