Báječný svět

elektronického podpisu

Jiří Peterka, 2022

  Přírůstky, strana 1

Příklad Elektronický podpis, vzniklý až po revokaci certifikátu
Příklad elektronického podpisu, který je založen na revokovaném certifikátu - a byl vytvořen až po jeho revokaci.
Příklad Kvalifikovaný elektronický podpis z roku 2012
Elektronický dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisem z roku 2012, s trojnásobným prodloužením digitální kontinuity
Video Jak poznat, zda dva různé elektronické podpisy patří téže osobě
Osob se stejnou kombinací jména, příjmení a případných titulů může být více. Jak poznat, kdy jde o stejnou osobu a kdy o shodu jmen?
Příklad Podpis, založený na revokovaném certifikátu
Příklad kvalifikovaného elektronického podpisu, založeného na certifikátu, který byl revokován (až po vytvoření podpisu)
Příklad Dva kolizní dokumenty dle SHA1
Příklad dvou různých PDF dokumentů, které jsou vzájemně kolizní vzhledem k hašovací funkci SHA-1: mají stejný otisk, a tím i stejný elektronický podpis.
Příklad Externí elektronický podpis
Elektronický dokument s externím kvalifikovaným elektronickým podpisem (ve formátu CAdES, v úrovni XL a v souboru P7S)
Video Datové schránky: doručení datové zprávy v průběhu práce uživatele se schránkou
Nově dodaná datová zpráva je doručena jak novým přihlášením uživatele, tak i novým zobrazením obsahu jeho datové schránky (v době, kdy s ní právě pracuje).
Příklad Kvalifikovaný elektronický podpis z roku 2016
Elektronický dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisem ještě dle směrnice 1999/93/ES, v úrovni LTA
Příklad Zaručený elektronický podpis
Elektronický dokument s podpisem, který je pouze zaručeným elektronickým podpisem. Je ve formátu PAdES Baseline, v úrovni LT
Příklad Uznávaný elektronický podpis
Elektronický dokument s uznávaným elektronickým podpisem (resp. zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu), ve formátu PAdES Baseline, v úrovni LT
Přednáška Má elektronický podpis identifikovat podepsanou osobu? A pokud ano: jak?
Přednáška nakonferenci k 15. výročí vzniku Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zabývá se některými problémy ze světa elektronických podpisů (a nařízení 910/2014, neboli: eIDAS), které ale úzce souvisí s ochranou osobních údajů. Zejména: do jaké míry mají elektronické podpisy identifikovat podepsanou osobu.
Přednáška Praktický pohled na elektronické podpisy a jejich fungování
Přednáška na kolokviu práva IT/IP, které pořádal Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., věnovaná praktickým aspektům elektronických podpisů - v čem se liší, jak fungují a jaké vlastnosti mají jednotlivé varianty elektronických podpisů.
Přednáška Elektronické podpisy a pečetě ve světle nařízení eIDAS a zákona 297/2016 Sb.)
Přednáška na tematickém setkání Asociace pro veřejné zakázky, byla úvodem do problematiky elektronického podepisování.
Přednáška Problematické aspekty elektronického podepisování (2)
Přednáška na semináři pro pracovníky NÚKIB. Je rozšířenou verzí přednášky, věnované problematickým aspektům elektronického podepisování.
Přednáška Problematické aspekty elektronického podepisování
Druhá ze dvou přednášek na semináři s názvem Zneužitelné slabiny elektronického podpisu, který se konal v Parlamentu ČR. Je věnována konkrétním problematickým aspektům v elektronickém podepisování - např. volbou rozhodného okamžiku, jednoznačné identifikaci podepsané osoby, prostým elektronickým podpisům atd.
Přednáška Seznámení s elektronickými podpisy
První ze dvou přednášek na semináři s názvem Zneužitelné slabiny elektronického podpisu, který se konal v Parlamentu ČR. Je úvodem do problematiky elektronických podpisů, s popisem jednotlivých druhů elektronických podpisů.
Přednáška Elektronické podpisy, úrovně záruky a právo na digitální služby
Přednáška na společném semináři Soudcovské unie a Asociace podnikových právníků, věnovaná aktuální situaci kolem elektronických podpisů, včetně právě vznikajícího zákona o právu na digitální služby.
Přednáška Právní jednání v elektronické podobě
Zkrácená (jednodenní) verze jinak dvoudenního semináře s názvem "Elektronické dokumenty a jejich posuzování v soudní praxi II." pro Justiční akademii. Neuskutečnila se kvůli pandemii koronaviru.
Články Jak se podepisuje se službou BankID SIGN
Seriál tří článků, popisujících fungování a možnsoti využití služby BankID Sign
Články Jak poznat kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovanou elektronickou pečeť?
Měly by to zvládat námi používané programy, ale ne vždy to dokáží či dělají správně. Jak si poradit sami a jak správně interpretovat jejich výsledky?
Články Není elektronický podpis jako elektronický podpis
Ačkoli by to tak mohlo vypadat, elektronické podpisy nejsou všechny stejné. Existuje jich více druhů a liší se zejména tím, jak moc se na ně můžeme spoléhat. Jaký je rozdíl mezi kvalifikovanými, uznávanými, zaručenými a prostými elektronickými podpisy?
Články Podepisujeme se s eliptickými certifikáty
Série 3 článků věnovaná praktickým zkušenostem s elektronickými podpisy, jejichž podpisový algoritmus je založený na eliptických křivkách. Konkrétně jsou popisovány eliptické certifikáty vydané I.CA.
Články archi.gov.cz k digitální kontinuitě
Série tří článků, věnovaná problematice digitální kontinuity a způsobu, jakým je popisována na novém webu o architektuře eGovernmentu.
Články Jak se dosvědčují elektronické podpisy?
Lidé se tradičně podepisují sami, ať již vlastnoručně na papír, či elektronicky. Jak fungují služby jako MůjPodpis, iSmlouva, Adobe Sign a další, které chtějí toto letité paradigma změnit a nahradit je svědectvím o projevech vůle svých uživatelů?